basket basket

Regulamin Usługi ełubianka


Wstęp

Niniejszy Regulamin stanowi zbiór warunków użytkowania aplikacji ełubianka oraz korzystania z opaski w ramach usługi e-łubianka.

Usługa e-łubianka jest świadczona przez firmę RAFAŁ ROSŁONEK, Zawady 16A 05-650 Chynów, NIP: 7971985901, REGON: 386549528.

Informacje dotyczące aplikacji ełubianka są dostępne na stronie internetowej elubianka.pl oraz w samym programie. Kontakt możliwy jest poprzez adres mailowy kontakt@elubianka.pl, a także pod numerem infolinii 666 935 931 dostępnym w godzinach 7-18, który jest udostępniony zarówno w aplikacji, jak i na stronie elubianka.pl.

Przedmiot regulaminu

E-łubianka pozwala rolnikom na skuteczniejsze rozliczenie efektów pracy. System składa się z aplikacji mobilnej dla rolnika lub brygadzistów, aplikacji mobilnej dla pracowników rolnych, aplikacji przeglądarkowej oraz opaski NFC dla pracowników rolnych. Aplikacja mobilna dla rolnika lub brygadzisty pozwala na pomiar i podliczenie zbiorów pracowników rolnych. Dzięki niej, uproszczony jest proces zbiorów oraz rozliczeń z pracownikami. Aplikacja mobilna dla pracowników rolnych zapewnia dostęp pracownikom do danych o swoich zbiorach. Aplikacja przeglądarkowa wykorzystywana jest przez właściciela gospodarstwa lub wyznaczoną osobę do celów analitycznych. Opaska NFC wykorzystywana jest przez pracowników rolnych jako potwierdzenie ich tożsamości w ramach rozliczeń efektów pracy.

Prawa autorskie

Firma posiada wszelkie i wyłączne prawa do danych, produktów i usług wytworzonych w ramach e-łubianka. Wykorzystanie produktów i usług e-łubianka nie skutkuje przeniesieniem praw autorskich na klienta.

Rejestracja i zakup opasek

Rejestracja użytkownika możliwa jest na stronie internetowej elubianka.pl oraz w aplikacji mobilnej. Podczas rejestracji należy podać dane (więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce Prywatności):
imię;
nazwisko;
numer telefonu;
adres email.

W celu wykorzystania aplikacji kluczowy jest zakup opasek. Opaski można kupić poprzez infolinię 666 935 931.

Usunięcie konta

Użytkownik może usunąć aplikację ze swojego urządzenia mobilnego oraz usunąć swoje konto z usługi. Realizowane jest poprzez system przegladarkowy ełubianka

Określenie zakresu usług

Usługa ma formułę portfela przedpłaconego, z którego są rozliczane są środki za wykorzystanie aplikacji przez pracowników. Cennik aplikacji dostępny jest na stronie internetowej elubianka.pl. Telefon z aplikacją ełubianka musi być minimum raz dziennie połączony z internetem w celu zapisu danych i rozliczenia należności. Portfel można zasilić w formie doładowania w aplikacji przeglądarkowej poprzez tradycyjny przelew bankowy lub usługi Przelewy24, PayNow lub Stripe.

Wymagania techniczne aplikacji mobilnej

Telefon z systemem android/ios z funkcją NFC. Dla płynnego działania aplikacji rekomendujemy najnowsze wersje oprogramowania systemów. Minimalne wymagania techniczne to telefon z Android 12 lub iOS 14 posiadający funkcję NFC, bluetooth, wifi oraz GPS. Warunki umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Moment zawarcia umowy

Wykorzystanie aplikacji nie wymaga zawarcia umowy z Rafał Rosłonek a jedynie akceptację regulaminu. Regulamin akceptowany jest podczas rejestracji na stronie lub w aplikacji.

Przypadki rozwiązania umowy

Klient, który nie zgadza się z wcześniej zaakceptowanymi warunkami regulaminu lub nie akceptuje zmian w regulaminie może usunąć swoje konto w aplikacji zgodnie z procesem wskazanym w Polityce Prywatności.

Reklamacje

E-łubianka zapewnia SLA usługi na poziomie 99% usługi. W przypadku niewywiązania się z założonego SLA, klient otrzyma darmowe doładowanie portfela w kwocie odpowiadającej użyciu aplikacji przez klienta w dniu poprzedzającym awarię. E-łubianka w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przekaże doładowanie w terminie 7 dni roboczych.

W przypadku otrzymania niedziałających opasek, klient powinien powiadomić e-łubianka o tym fakcie w ciągu 14 dni od ich otrzymania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w okresie 7 dni roboczych wyśle opaski w ilości odpowiadającej ilości niedziałających opasek.

Procedura składania reklamacji

Klient chcąc złożyć reklamację, powinien wysłać stosownego maila opisującego sprawę na adres kontat@elubianka.pl. Rozpatrzenie reklamacji trwa 7 dni roboczych. O wyniku rozpatrzenia, klient zostanie powiadomiony na maila, z którego została wysłana reklamacja.

Dane osobowe

Polityka prywatności aplikacji ełubianka dostępna jest na stronie głownej.

Procedura zmiany regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2024.

Podmiot zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Klient będzie powiadamiany o zmianach 2 tygodnie przed wejściem ich w życie. Forma powiadomienia to wiadomość email na adres mailowy, z którego klient zarejestrował się w aplikacji, lub inny wskazany w ustawieniach użytkownika. W mailu zostanie przesłana pełna treść nowego regulaminu oraz zostaną wskazane zmiany.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, odezwij się do nas na kontakt@elubianka.pl lub zadzwoń 666 935 931

Przelewy24